כשרות

ראשי >כשרות
  • מפעל שומר כשרות בהשגחת הרבנות עפולה

  • ללא חשש טבל וערלה

  • ירקות נקיים מחרקים ותולעים וללא חשש שביעית.

  • מחלקה מיוחדת לשמיטה מהדרין

  • בפיקוח הרבנות הראשית לישראל.