HebrewEnglish

תקנון פעילות מרק מנצח

דף הבית » תקנון פעילות מרק מנצח

תקנון פעילות טיפ למרק

תקופת הפעילות

▪          משך הפעילות: 25.10.20 – 31.10.20

▪          משך הפעילות יהיה כפוף לשינוי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של עטרה

▪          עטרה רשאית לשנות את תנאי התחרות ללא כל הודעה מוקדמת בעמוד הפייסבוק.

זכאים לפעילות

זכאים להשתתף בפעילות מי שעומדים בתנאים הבאים במצטבר (להלן: "משתתף" או "משתתפים"):

▪          בגירים מגיל 18 ומעלה בכפוף לתקנון זה

▪          העוקבים של עטרה בפייסבוק ובאינסטגרם

מהות הפעילות

 

▪          עטרה מזמינה את העוקבים בעמוד הפייסבוק ובפרופיל האינסטגרם לכתוב בתגובות לפוסט מהו הטיפ הסודי שלהם למרק מושלם

▪          ועדת השיפוט מטעם עטרה תבחר את הזוכים עם הטיפ המקורי ביותר לטעמה ותעניק להם ארגז פירות וירקות בשווי 150 ₪ לארגז במשלוח עד הבית. 

▪          הפרס יוענק לחמישה זוכים שונים.

▪          עטרה יכולה להכריז על מועד מוקדם יותר/מעט מאוחר יותר של סיום התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

▪          עטרה שומרת לעצמה את הזכות ושיקול הדעת הבלעדי לפסול כל תגובה מכל סיבה שהיא, לרבות בשל הפרת זכויות יוצרים ולפסול מלהשתתף בתחרות.

בחירת הזוכה

▪          הזוכים יהיו אלה שעוקבים אחרי הפרופיל של עטרה בפייסבוק או באינסטגרם, ישתתפו בפעילות ויהיו המקורים ביותר.

▪          המשתתף מסכים ומוותר על כל טענה לזכויות יוצרים בפוסט ו\או בתמונות שהעלה בתגובות לפעילות.

▪          ההודעה תמסר לזוכה בתגובות לפעילות ובהודעה פרטית בפייסבוק או באינסטגרם.

▪           במידה והמשתתף אינו יוצר קשר חזרה ומחזיר פרטים לגבי זכייתו תוך 7 ימים מרגע ההכרזה על זכייתו בעמוד הפייסבוק/ אינסטגרם, רשאית עטרה להעביר את זכייתו למשתתף אחר ע"פ שיקול דעתה.

▪          למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תחרות זו אינה הגרלה! מקוריות התגובות – היא שתכריע בבחירת המנצח.

●        יובהר כי פעילות זו אינה ממומנת, מומלצת או מנוהלת בשום דרך ע"י פייסבוק ו/או כל גורם שהוא המקושר אליה. המשתתף מבין שהמידע שהוא מספק יועבר לעטרה ולא לפייסבוק.

●        לא יינתן זיכוי כספי בגין ביטול הזכייה ע"י המשתתף מכל סיבה שהיא

●        קבלת הפרס מותנית בהגעה לאחת מחנויות הרשת – חנות המפעל בא.ת מבואות גלבוע או סניף כפר סבא היוצרים 12, כפר סבא

הפרס

▪          הפרס: ארגז פירות וירקות בשווי 150 ₪.

▪          הפרס יוענק לחמישה זוכים שונים

●        הזוכים יוכלו לממש את הזכייה באמצעות איסוף עצמי מחנות המפעל בגלבוע או מהחנות בכפר סבא עד לתאריך 31.12.20

●        ט.ל.ח

●        עטרה תהיה רשאית לשנות את תנאי התחרות ואת בחירת הזוכה לפי שיקול דעתה.

אחריות

●        ההשתתפות בתחרות על כל שלביה תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף בתחרות.

●        עטרה ו/או מי מטעמו אינם אחראיים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים הקשורים או הנוגעים לפרסום הפרטים של המשתתף ולא יהיו אחראים לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתתף ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

▪          עטרה לא תהה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי מי מהגולשים במדיות השונות בתכנים שהועלו במסגרת הפעילות והמשתתף משחרר בזאת את עטרה מכל אחריות לכך, ולא יבקש תשלום כלשהו עכשיו או בעתיד עבור שימוש בתמונה או בפוסט שכתב.

▪          המשתתף נותן הסכמתו לפרסום שמו.

שמירה על פרטיות

▪          עטרה מתחייבת לשמור על פרטיות המשתתפים ולא תמסור פרטים מזהים אודות המשתתפים למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, למעט פרטים ומידע פומבי שפורסמו ע"י המשתתפים בעצמם. המשתתף מוותר על כל טענה בדבר זכויות יוצרים לגבי התכנים שהעלה .

זכויות יוצרים

▪          עטרה תהיה רשאית לעשות שימוש בתכנים/ תמונות/ סטורי אשר העלה המשתתף במסגרת הפעילות בפייסבוק, אנסטגרם, או כל רשת אחרת.

▪          המשתתפים מוותרים על זכויות יוצרים בתכנים ובתגובות שהעלו לפייסבוק או לאינסטגרם של עטרה, וידוע להם שלא תינתן תמורה כלשהי בעבורם.

שונות

▪          כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד ומתייחס גם ללשון נקבה וללשון רבים.

▪          עטרה תהיה רשאית לשנות את תנאי הפעילות, אופי הפעילות , עצם קיומה או כל חלק ממנה, לרבות שינוי הפרסים ומספר הזוכים, בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

▪          בכל מקרה בו יפר המשתתף את הוראות תקנון הפעילות  ו\או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת, או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות  באופן אחר כלשהו, לרבות חשש להתנהגות לא ראויה של המשתתף מכל סיבה שהיא, תהיה עטרה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק, למנוע את השתתפותו בפעילות (וזאת אף אם היה זוכה המשתתף בפעילות  ללא אותו מעשה) ולא תהינה למשתתף כל טענה ו\או תביעה כנגדה ו\או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות בתחרות בנסיבות דנן.

▪          תקנון הפעילות  כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו\או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

▪          בכל מחלוקת שעניינה תנאי הפעילות , תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

▪          הודעה בדבר שינוי תנאי הפעילות  ו\או שינוי הוראות התקנון תפרסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של עטרה. פרסום השינוי בעמוד הפייסבוק של עטרה תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.

 

 

התחילו בשיחה
צריך עזרה?
היי,
האם אוכל לסייע לך במשהו?
דילוג לתוכן