HebrewEnglish

כשרויות

דף הבית » כשרויות
  • מפעל שומר כשרות בהשגחת הרבנות עפולה
  • ללא חשש טבל וערלה
  • ירקות נקיים מחרקים ותולעים וללא חשש שביעית
  • מחלקה מיוחדת לשמיטה מהדרין
  • בפיקוח הרבנות הראשית לישראל
דילוג לתוכן